P.L. Giovacchini – Dylemat schizofreników. Fiksacja rozwojowa i przestrzeń przejściowa