Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej
Oddział Wielkopolski

Dylematy terapeuty psychodynamicznego w obliczu kryzysu uchodźczego

Spotkanie Oddziału na platformie Zoom.

Wydarzenia, których jesteśmy świadkami w ostatnim czasie, wywołują w nas, naszych bliskich, naszych pacjentach i ludziach z naszego otoczenia przeróżne emocje. 

W tych okolicznościach doświadczamy bardziej pierwotnych stanów umysłu. Ogarnia nas zwątpienie i bezradność, ale też presja działania. Jest również sporo depresyjnego smutku. Na naszych oczach zmienia się znany nam porządek świata. 

Naturalnie chcemy skierować naszą pomoc do Uchodźców, ale także do tych którzy są na pierwszej linii pomocy - służb medycznych i wolontariuszy. W wielu z nas pojawia się pytanie, jak pomagać tym osobom. Konfrontujemy się z własną bezradnością i ograniczeniami. Podejmujemy różne działania, na miarę swoich możliwości. 

Dodatkowe wyzwania stoją przed nami w pracy terapeutycznej z naszymi pacjentami. Potrzeba nam myślenia i działania zwiększającego zdolność badania przeżyć i sprzyjającego integrowaniu doświadczeń.

Zapraszamy na spotkanie, którego celem jest wymiana myśli i doświadczeń w tych obszarach. Porozmawiamy o wpływie bieżącej sytuacji na nas i prowadzone przez nas procesy terapeutyczne, ale także o możliwościach zaangażowania się naszego środowiska w działania pomocowe. W spotkaniu weźmie udział Pani Dorota Senderecka i opowie o inicjatywie stworzenia bazy terapeutów gotowych udzielać wsparcia wolontariuszom.

Spotkanie odbędzie się na platformie Zoom w niedzielę 13 marca o godzinie 17:00 Chęć uczestnictwa w spotkaniu prosimy zgłaszać poprzez formularz:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmi5mVQOkmcQDIf4vFLUJkHSJ7htvq9LuiKytdmbghl7qUeg/viewform?fbclid=IwAR1LTw0EvF78Ak-qt8E62ZbcyM3_dxY4Rxwuoj1ihquC4S946OoR0PDG-AM