Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej
Oddział Wielkopolski

Aktualności

Refleksje pokonferencyjne dotyczące dysforii i niezgodności płciowej

Zapraszamy na pierwsze po wakacjach spotkanie oddziału.
Magdalena Przystańska poprowadzi seminarium nawiązujące do wrześniowej konferencji PTPPd. Da to przestrzeń do zadawania pytań i dalszej dyskusji na ten ważny klinicznie temat.
Spotkanie odbędzie się 9 października w Poznańskim Centrum Psychodynamicznym przy ulicy Szamarzewskiego 24/18.
Zaczynamy o godzinie 16:30. Spotkanie potrwa około 90 minut.

Zabawa w psychoterapii

Temat przedstawi Paweł Górny, psycholog i psychoterapeuta psychodynamiczny, superwizor szkoleniowy KCP. Odwołując się do przykładów z gabinetu oraz krótkich prezentacji przypadków, poruszy kwestie praktyczne dotyczące technik i metod prowadzenia terapii psychodynamicznej z dziećmi.

Pacjent psychotyczny w gabinecie psychoterapeuty. Praktyczne aspekty pracy: forma, kontrakt, przeniesienie i przeciwprzeniesienie

Spotkanie Oddziału w formule hybrydowej - Ośrodek PORT i online

Temat przedstawi Magdalena Ławreszuk – psychoterapeutka psychodynamiczna, członek PTPPd, na co dzień pracująca w poznańskim ośrodku PORT. Podczas seminarium planuje podzielić się swoimi doświadczeniami z pracy z pacjentami psychotycznymi w prywatnym gabinecie, ze szczególnym uwzględnieniem tego co dzieje się w przeciwprzeniesieniu, jak rozpoznać takiego pacjenta, jak zbudować kontrakt oraz na co szczególnie zwrócić uwagę. Temat zaprezentuje w oparciu o materiał kliniczny.

Dylematy terapeuty psychodynamicznego w obliczu kryzysu uchodźczego

Spotkanie Oddziału na platformie Zoom.

Wydarzenia, których jesteśmy świadkami w ostatnim czasie, wywołują w nas, naszych bliskich, naszych pacjentach i ludziach z naszego otoczenia przeróżne emocje. 

W tych okolicznościach doświadczamy bardziej pierwotnych stanów umysłu. Ogarnia nas zwątpienie i bezradność, ale też presja działania. Jest również sporo depresyjnego smutku. Na naszych oczach zmienia się znany nam porządek świata.