Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej
Oddział Wielkopolski

Spotkanie integracyjne WO PTPPd